U bevindt zich hier: HomeDisclaimer

Disclaimer

Laatste update op 31.08.2020

Deze website is eigendom van BV Theuwissen Ketsman Appelmans en C° (TKA)

Contactgegevens: Ninoofsesteenweg 177-179, 1770 Dilbeek
Adres maatschappelijk zetel: Ninoofsesteenweg 177-179, 1770 Dilbeek
Telefoon: +32 2 413 00 80
Fax: +32 2 413 00 99
E-mail: privacy@tka-jur.be
De toezichthoudende autoriteit: De gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TKA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen met ons ter correctie hiervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Halle-Vilvoorde.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Wij waarborgen echter geen compatibiliteit en kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.