U bevindt zich hier: HomeTarieven

Onze tarieven

Wanneer het dossier wordt afgesloten ontvangt u van ons een gedetailleerde factuur met de afrekening van het ereloon en de kosten. Tijdens de behandeling van het dossier worden voorschotten gevraagd op het ereloon en de kosten. Deze voorschotten worden niet gedetailleerd. De voorschotten worden uiteraard in mindering gebracht op de eindfactuur.

Erelonen

Het ereloon is de vergoeding voor ons geleverde werk. Wij werken aan een tarief per uur. Dit tarief wordt tijdens de eerste consultatie met u afgesproken. Het hangt af van de aard van de procedure, de moeilijkheidsgraad van uw dossier, het belang van de zaak, de dringendheid ervan, enz. De gepresteerde uren worden bijgehouden op de elektronische fiche van uw dossier. Op die manier blijft het transparant.

Kosten

De kosten bestaan uit vaste kantoorkosten én gerechtskosten.

Kantoorkosten

Soort kost Excl BTW Incl BTW
Opening dossier (prijs afhankelijk van de omvang) € 30
€ 60
€ 36,30
€ 72.60
Dactylo (typewerk, inkt, papier, verzendingskosten post of e-mail) € 12 / pagina of lange mail
€ 6 / korte mail
€ 14,52 
€ 7,26
     
Kopieën (apparaat, inkt, papier, arbeidstijd)

Printen van mail/fax (apparaat, inkt, papier, arbeidstijd)
Scan (apparaat, arbeidstijd)
€ 0,50 / zwart-wit kopie
€ 1 / kleurenkopie
€ 0,50 / blz
€ 0,20 / pagina
€ 0,61
€ 1,21
€ 0,61
€ 0,24
Verplaatsingskosten auto
Andere verplaatsingskosten (bv. openbaar vervoer)
€ 0,75 / km
reële prijs
€ 0,91
reële prijs
Aangetekende zending en verzending van pakjes reële prijs met minimum van € 12,50 reële prijs met minimum van € 15,13
Financiële verrichtingen (boekhouding en bankverrichtingen) € 2,50 / verrichting € 3,03
Afsluiten,archiveren vernietigen dossier conform de GDPR (prijs afhankelijk van de omvang) € 45
€ 75
€ 54,45
€ 90,75

Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn kosten die wij voorschieten om derden te betalen, zoals gerechtsdeurwaarders, griffies en openbare instanties. Regel is dat u deze kosten zélf rechtstreeks aan de derde vergoedt. Hebben wij ze voor u voorgeschoten? Dan vragen wij deze gerechtskosten terug via de eindfactuur.

Het ereloon en de kantoorkosten kunnen jaarlijks aangepast worden aan de index der consumptieprijzen. De aanpassing van het ereloon wordt u meegedeeld. De aanpassing van de kantoorkosten vindt u op deze website en wordt aangekondigd op ons briefhoofd.

BTW

Advocaten zijn btw-plichtig (21%). Dat betekent dat wij verplicht zijn BTW aan te rekenen op ons ereloon en kosten. De btw bedraagt 21% op het totaalbedrag van het ereloon en kosten, met uitzondering van bepaalde gerechtskosten, de kosten van een bemiddeling en de kosten in het kader van een bewindvoering.