U bevindt zich hier: HomeMateriesOvereenkomsten in ondernemingsrecht

Overeenkomsten in ondernemingsrecht

Wij staan u graag bij in het opstellen van handelscontracten of –overeenkomsten en in geval van problemen bij de interpretatie en de uitvoering ervan. Het kan gaan om bv. distributie- en concessieovereenkomsten, handelsagentuur, franchising, zelfstandige uitbating, aankoopcontracten, leasing, (onder)aanneming, enz.

Wij besteden daarbij natuurlijk de nodige aandacht aan de geldende regels inzake oneerlijke concurrentie en oneerlijke handelspraktijken, aan de soldenwetgeving en verplichte consumentenbescherming in de contracten of aan de regels inzake verkoop op afstand en ambulante verkoop. Het is van belang om duidelijke en correcte clausules en algemene voorwaarden te gebruiken.

Advocaten

Bij wie kan u terrecht voor deze materie?