U bevindt zich hier: HomeTeamAdvocatenBart Biesemans

Advocatenkantoor Biesemans BV
KBO 0739960936
bart.biesemans@tka-jur.be

advocaat - Ik behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven in 1990. Onmiddellijk schreef ik mij in aan de Brusselse Balie en kreeg de mogelijkheid om als stagiair bij TKA aan de slag te gaan. Na inschrijving op het tableau van advocaten bleef ik aan het kantoor verbonden als medewerker. In 2000 trad ik toe tot TKA.

plaatsvervangend vrederechter - Ik ben sedert 2017 benoemd als plaatsvervangend vrederechter in het kanton Lennik waardoor ik ook de materies die tot de bevoegdheid van het vredegerecht behoren behandel.

bijkomende opleidingen - Na mijn studies bleef ik niet alleen tal van bijkomende vormingen volgen om op de hoogte te blijven van de evolutie binnen de behandelde materies, maar ik heb tevens verschillende postuniversitaire opleidingen doorlopen:

  • Postacademische interdisciplinaire vorming “Evaluatie Menselijke Schade” (faculteiten Geneeskunde en Rechten van de K.U.Leuven)
  • Postacademische vorming “Ruimtelijke Ordening” (IMER K.U.Leuven)
  • Postuniversitaire “opleiding Curator - Vereffenaar” (interuniversitaire opleiding georganiseerd door K.U.Leuven, KULAK, U.Antwerpen)
  • Opleiding Data Protection Officer, (Data Protection Institute) - certificatie November 2017 - opnieuw gecertifieerd in mei 2021