U bevindt zich hier: HomeMateriesAdministratief recht

Administratief recht

De beslissingen van overheden of instellingen zijn vaak van groot belang voor de burgers/rechtsonderhorigen. Zij kunnen soms bepaalde “toelatingen” nodig hebben of bepaalde bezwaren hebben tegen andere beslissingen. De overheden hebben meestal bepaalde redenen om welbepaalde beslissingen te nemen. Op verschillende vlakken worden administratieve overleg- of beroepsmogelijkheden georganiseerd of kan de gewone rechtbank en/of Raad van State oordelen over de administratieve handeling. Wij staan zowel de overheden bij teneinde degelijke, gemotiveerde beslissingen te kunnen treffen en die vervolgens te verdedigen. Wij staan rechtsonderhorigen bij in verband met de door henzelf gevraagde en al dan niet bekomen beslissingen, maar ook inzake de beslissingen die hen als derden kunnen aanbelangen.

Advocaten

Bij wie kan u terrecht voor deze materie?