U bevindt zich hier: HomeMateriesSociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Het betreft de rechtstak die handelt over de wetten van sociale zekerheid, de rechten en plichten van de burgers (de sociaal verzekerden) zowel werknemers als zelfstandigen, in hun contacten met de instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen belast met de toepassing van die wetten. Concreet betreft het beslissingen van bv. een OCMW (maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke integratie, dringende medische steun), de RVA en aanverwante diensten voor arbeidsbemiddeling (werkloosheid en brugpensioen), een mutualiteit of het RIZIV (ziekte- en invaliditeitsverzekering), de pensioendiensten (pensioen), de kinderbijslagfondsen (gezinsbijslag of verhoogde bijslag), de FOD sociale zaken, directoraat gehandicapten (integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden), enz., maar ook deze inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het betreft ook de beslissingen van de RSZ en de RSVZ (sociale bijdragen). De wetgeving voorziet (bijna steeds) in de mogelijkheid om herziening te vragen van de beslissingen of ze te onderwerpen aan het oordeel van de arbeidsgerechten via een geëigende procedure. In sommige gevallen wordt toepassing gemaakt van het sociaal strafrecht. Ook hier treden we op voor burgers, zowel als voor overheden.

Advocaten

Bij wie kan u terrecht voor deze materie?