U bevindt zich hier: HomeTeamAdvocatenVeerle Simeons

Advocatenkantoor Veerle Simeons BV
KBO 0740565009
veerle.simeons@tka-jur.be

advocaat – Na mijn studies rechten aan de K.U.Leuven, startte ik in oktober 1990 als advocaat aan de balie van Brussel. Aansluitend op mijn stage bouwde ik eerst een éénmanskantoor uit, dat later omgevormd werd tot groepering. Omwille van mijn interesses en deskundigheid in de juiste materies kon ik in 2008 mijn advocatenpraktijk verderzetten bij TKA en trad toe op 1 januari 2009.

plaatsvervangend vrederechter – Ik zetel regelmatig als plaatsvervangend vrederechter van het kanton Schaarbeek II en Sint-Gillis waardoor ik vertrouwd ben met de materies die tot de bevoegdheid van het vredegerecht behoren.

bijkomende opleidingen: Ik volgde tal van bijkomende opleidingen in diverse vakgebieden.

Mijn voorkeursmateries zijn arbeidsrecht, sociaal recht, aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren. Daarnaast heb ik ervaring in het voeren van procedures ivm de sociale verkiezingen en het Europees Ambtenarenrecht voor het Gerecht voor Ambtenarenzaken in Luxemburg.

Veerle Simeons

Materies

Ik adviseer en begeleid u graag met juridische vragen uit de volgende vakgebieden: